24 listopada 2014

XIX Konferencja „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej” jest kontynuacją formuły spotkań, podczas których spotykają się chemicy analitycy stosujący w swoich badaniach m.in. metody atomowej spektrometrii – atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją w piecu grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS), spektrometrię emisyjną ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) i spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Konferencja jest dedykowana analitykom z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, zakładów wodociągowych, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz inspektoratów ochrony środowiska, jak również z ośrodków związanych z przemysłem.
W programie omówione będą istotne zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych metod spektroskopowych w analizie środowiskowej oraz kryminalistyce. Nowością w tym roku będzie wykład specjalisty aplikacyjnego w zakresie ultraczułej Organicznej Analizy Elementarnej i zastosowań w badaniach katalizatorów i próbek środowiskowych. Wygłoszone będą wykłady dotyczące aplikacji naukowych związanych z wykorzystaniem tego typu technik analitycznych oraz przedstawione zostaną perspektywy rozwoju tych metod oraz technik sprzężonych (łączonych). Uwzględnione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem próbek, kontrolą jakości wyników analitycznych, metrologią oraz najnowszymi konstrukcjami aparatury.

Streszczenia plakatów prosimy przesyłać na e-mail do 28.11. 2014 r.
dr Sławomir Garboś, NIZP-PZH, ZHŚ, Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: sgarbos@pzh.gov.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28 listopada 2013 r. na adres:
Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki
Małgorzata Zawadzka tel. 22 6752567 wew. 257.
pocztą elektroniczną: info@spectro-lab.pl
lub faksem: 22 811 98 18

Zaproszenie można pobrać klikająć TUTAJ.

Adres Konferencji:
Państwowy Instytut Geologiczny, bud. A, sala im. prof. E. Ruhlego
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Zapraszamy:

WTOREK  9 XII 2014: w godzinach 11:00 – 16:00
Spotkanie towarzyskie godz. 19:00

ŚRODA 10 XII 2014: w godzinach 9:00 – 14:00

Opłatę konferencyjną 390 PLN brutto (w tym VAT 23 %) należy wpłacać
w terminie do dnia 28 listopada 2014 r:

Bank Millennium SA, Nr konta: 95 1160 2202 0000 0002 4667 7854
Spectro-Lab Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 100/102
Tytułem: „Konferencja AS”

Prosimy o indywidualną rezerwację miejsc hotelowych.Archiwum