28 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykłady poświęcone zagadnieniom związanym ze starzeniem produktu. Na wykładach omówione zostaną poszczególne czynniki środowiskowe i ich wpływ na produkt, zewnętrzne i laboratoryjne metody badawcze oraz korelacja między nimi.

Wykłady organizowane są przez:
a)Instytut Transportu Samochodowego,
b)Q-Lab,
c)Spectro-Lab.

Termin: 21 listopada 2017 r., godz.09.00-16.30
Miejsce: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa, Sala seminaryjna im. prof. Madeyskiego, I piętro

Wykłady są bezpłatne

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie swojego udziału udokumentowane przesłaniem wypełnionej Karty Uczestnictwa do dnia 13.11.2017 r. na adres: cezary.piskorowski@spectro-lab.pl oraz marcin.grobelny@its.waw.pl.

W załączeniu Zaproszenie, Program Warsztatów i Karta Uczestnictwa.

 

 Archiwum