20 września 2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzin stoiska Spectro-Lab na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej

XV Konwersatorium Absorpcji Atomowej

X Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej

VII Konwersatorium Spektrometrii Mas

II Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej

które odbędą się w dniach 24-26 września 2018 –  Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Tematyka Konwersatorium:

– absorpcyjna i emisyjna spektrometria atomowa
– spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
– rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
– przygotowanie próbek do analizy
– interferencje w pomiarach spektralnych i metody ich eliminacji
– kontrola jakości wyników analitycznych
– nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej

Szczegółowe informacje oraz aktualny program znajduje się na stronie organizatora.

http://www.kosat.pl/

Archiwum