Analizatory gazów MS

 • ZAPYTAJ O PRODUKT

Spektrometry mas do analizy gazów w czasie rzeczywistym
Producent Hiden Analytical

Seria analizatorów gazów metodą spektrometrii mas to linia produktów firmy Hiden Analytical o następujących możliwościach analiz:

 • standardowo gazów pod ciśnieniem od 100 mbar do 2 bar
 • ciągłych, z szybkością wlotową gazów od poniżej 1 ml/min do powyżej 20 ml/min
 • jednego rodzaju gazów lub mieszanin gazów
 • produktów procesów katalitycznych w fazie gazowej
 • monitorowania gazów rozpuszczonych w cieczach
 • ilościowych i jakościowych


Odznaczających się:

 • małą objętością martwą, grzanym wlotem w celu zapewnienia szybkich odpowiedzi w analizach par
 • identyfikacją cząstek o masie od 1 do 200 amu, 300 amu, 510 amu lub 1000 amu
 • szybkimi pomiarami > 500 odczytów/s w trybie przepływowym
 • limitem detekcji rzędu 5 ppb lub lepszym
 • szybkim próbkowaniem – rzędu 300 ms lub szybszym
 • możliwością monitorowania trendu czasu/intensywności wielu indywiduów
 • możliwością tzw. miękkiej jonizacji APSI-MS zapobiegająca fragmentacji, ułatwiająca analizy złożonych mieszanin
 • możliwością integracji zewnętrznych sygnałów (jak temperatura, masa, ciśnienie)
 • kompatybilnych z różnymi systemami poboru próbki (TDS-169-2_PRESSURE-TEMP-SAMPLING-OPTIONS-BROCHURE-LR.pdf)

Sterowanych przez MASsoft7 Professional
MASsoft7 Professional – oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną kontrolę pracy spektrometru, jak i różnorodne, zaawansowane opcje wyświetlania i analizy danych. Oprogramowanie umożliwia przyjęcie i prezentację sygnałów z ewentualnie sprzężonych urządzeń, możliwość jednoczesnego monitoringu 32 rodzajów gazów w stężeniach w zakresie do 100%, automatyczne odejmowanie nakładających się pasm i wiele innych

Opcjonalnie:

 • specjalny interfejs wlotowy do wprowadzenia gazów pod wysokim ciśnieniem (do 30 bar) lub niskim (rzędu 25 mBar), czy w wysokich temperaturach (do 450°C)
 • wielostrumieniowy zawór – możliwość podłączenia i analiz od 2 do 80 źródeł gazów
 • interfejs TGA-MS w wersjach do termowag różnych producentów (TA Instrument, Mettler Toledo, Netzsch i innych)
 • cele, w tym cele do prowadzenia procesów elektrochemicznych i analizy rozpuszczonych lub wydzielanych gazów
 • specjalne moduły oprogramowania:
 • QGA – do analiz ilościowych
 • EGAsoft – do analiz gazów wydzielanych podczas rozkładu próbek na TGA

W zależności od aplikacji i warunków, w jakich ma pracować analizator dostępne są następujące modele:

QGA – Podstawowy analizator gazów i par w czasie rzeczywistym

HPR-20 R&D – Zaawansowany analizator gazów i par w czasie rzeczywistym

 

Analizatory gazów do zastosowań specjalnych:
HPR-20 DLS – Specjalistyczny analizator gazów o ultra-wysokiej rozdzielczości i czułości w analizach izotopów wodoru i innych lekkich gazów, zapewniający rozdzielczość lepszą niż 0.003 amu
HPR-20 TMS Specjalistyczny analizator gazów do szybkich rejestracji zmian w analizach ciągłych. Pomiar zmian stężenia gazów od kilku ppm do kilkudziesięciu % w czasie krótszym niż 0,2 sekundy.
HPR-20 EPIC – Spektrometr mas z trybem jonizacji uderzeniami elektronów (EA-MS). Spektrometr wyposażony jest w kontrolowaną z poziomu oprogramowania funkcję przyłączania elektronów i analizy powstałych jonów naładowanych ujemnie. Jest to funkcja umożliwiająca na przykład identyfikację cząsteczek macierzystych stabilnych rodników powstających w plazmie.
HPR-20 EGA Kompaktowy analizator gazów i par wydzielanych z analizatora termograwimetrycznego (TGA-MS) z grzanym interfejsem łączącym spektometr z termowagą
QIC BioStream Zintegrowany spektrometr masowy do wielokanałowych pomiarów gazów wydzielanych podczas procesów fermentacyjnych. Mierzy wydzielane gazy i stężenie par z wielu reaktorów (może być wyposażony w zawór 20, 40 lub 80 – pozycyjny).
QIC MultiStream Zintegrowany spektrometr masowy do pomiarów wieloskładnikowych i wielokanałowych. Możliwość pomiaru stężeń gazów i par z wielu reaktorów.
HPR-40 DSA Laboratoryjny spektrometr mas z układem membranowym poboru próbki do analiz gazów, par i lotnych związków organicznych (VOC) w cieczach. Umożliwia pomiar gazów rozpuszczonych w cieczach, wodzie morskiej, ujściach rzek, ziemi, w fazach nad roztworami. System zapewnia wyjątkową czułość pomiarów – detekcja sub ppb
HPR-40 DEMS spektrometr mas do pomiarów in-situ reakcji elektrochemicznych, z celą do pomiarów elektrochemicznych z układem membranowym poboru gazów
HPR-60 MBMS Spektrometr mas do analiz wiązek molekularnych, umożliwiający identyfikację indywiduów neutralnych, rodników i jonów. Mierzy kinetykę reakcji zachodzących pod ciśnieniem atmosferycznym, opcjonalnie pod ciśnieniem 5 bar.
HPR-70 Specjalny system do pomiarów dyskretnie niskich objętości próbek (rzędu 1 ml). Mierzy stężenie gazów i par próbek pobierając gazy z dedykowanej, włączonej w system komory o objętości 1 l
HPR-90 Uszczelniony analizator gazów z wbudowanym urządzeniem niszczącym do analiz składu gazów w lampach oświetleniowych Mierzy stężenie gazów i par w hermetycznie uszczelnionym układzie.

Informacje
Broszura spektrometrów mas do analizy gazów
PDF
Broszura opcji dozowania
PDF