Goniometr OCA 15EC

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

Goniometry optyczne OCA 15EC w wersji podstawowej. W oparciu na analizę kształtu kropli umożliwiają pomiar kąta zwilżania oraz określanie energii powierzchniowej dla ciał stałych oraz napięcia powierzchniowego i międzyfazowego dla cieczy.

Aparaty z pojedynczym / podwójnym układem bezpośredniego dozowania (automatyczne dozowniki). Sterowanie z poziomu oprogramowania dostarcza wygodę pomiarów oraz powtarzalność wyników. W trybie podawania cieczy bezpośrednio ze strzykawki do igły eliminujemy konieczność stosowania wężyków i znacznie skracamy czas przygotowania testu. Standardowo w składzie stanowiska znajduje się układ optyczny z 6-ciokrotnym oraz system oświetlania LED z ciągłą regulacją intensywności.

Zakres wartości mierzonych:
•    Kąt zwilżania: 0-180° z dokładnością ±0.1°
•    Swobodna energia powierzchniowa: 0.01  – 2000 mN/m z dokładnością 0.01 mN/m

Metody pomiarowe:
•    Metoda kropli posadowionej
•    Metoda kropli podwieszonej
•    Metoda „captive bubble”
•    Metoda lameli na kształtach sferycznych
•    Metoda mostka cieczowego

Aparat umożliwia pomiary:
•    Statyczny oraz dynamiczny kąt zwilżania
•    Swobodną energię powierzchniową – SFE
•    Napięcia międzyfazowe – IFT
•    Kąty napływu i cofania (advancing and receding contact angle)
•    Histereza kątów zwilżania
•    Właściwości lepko-sprężyste (moduły zachowawczy i stratności)
•    Szybkość absorpcji
•    Praca adhezji

Główne funkcje dostępne w oprogramowaniu:
•    Możliwość wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej w oparciu na metody średniej geometrycznej (Fowkes + wiązania wodorowe), krytycznego napięcia powierzchniowego (Zisman), składowej dyspersyjnej oraz polarnej (Owens-Wendt), teorii kwasowo-zasadowej (van Oss oraz Good), metody dwóch cieczy (Schultz I+II), równania stanu Neumanna (EOS).
•    Obliczanie dyspersyjnej oraz polarnej komponent w udziale cieczy opartej na pomiarze napięcia powierzchniowego oraz interfejsów jak również kątów zwilżania; obliczanie otoczek zwilżania, pracy adhezyjnej i in.
•    Obliczanie swobodnej energii powierzchniowej zgodne metody kształtów kropli podwieszonej.
•    Obliczanie napięcia międzyfazowego zgodne metody lameli na kształtach sferycznych.

Dostępne moduły dodatkowe: OPCJE

Informacje
Karta katalogowa aparatów DataPhysics
PDF
Analiza energii powierzchniowej - weryfikacja ofektów obróbki powierzchni dla tworzyw sztucznych
PDF