Indeks Tlenowy ISO 4589

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego wg normy ISO 4589-2 i 4589-3

Indeks (lub wskaźnik) tlenowy jest to najmniejsza wyrażona w procentach objętościowych zawartość tlenu w mieszaninie tlenu i azotu, która w warunkach metody badań podtrzymuje stałe palenie się badanej próbki. Metodę pomiaru wskaźnika tlenowego stosuje się do wszystkich tworzyw sztucznych w celu porównawczej oceny ich zapalności. Stosuje się ją przy ocenie modyfikacji tego samego rodzaju tworzywa oraz ocenie wpływu dodatku wypełniaczy i plastyfikatorów na spalanie tworzywa i skuteczności działania antypirenów

W skład stanowiska wchodzą:

  • paramagnetyczny analizator tlenu, dokładność oznaczania tlenu: +/- 0,1%
  • cyfrowy wyświetlacz procentowej zawartości tlenu
  • cyfrowy wyświetlacz temperatury gazu
  • regulacja procentowej zawartości tlenu w komorze pomiarowej przy pomocy pojedynczego zaworu
  • kolumna pomiarowa
  • szybkie ładowanie próbek do kolumny testowej
  • uchwyty do próbek twardych i elastycznych

Informacje