Kalorymetr stożkowy ISO 5660

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

Kalorymetr stożkowy przeznaczony do wyznaczania prędkości uwalniania ciepła oraz generacji dymu dla szerokiej gamy materiałów wg normy ISO 5660.

Pojedynczy test wykonany na tym aparacie umożliwia uzyskanie większości pomiarów wymaganych do charakterystyki zachowania się produktów w ogniu. Właściwości te obejmują: prędkość uwalniania ciepła (Heat Release Rate HRR), która jest kluczowym parametrem pozwalającym ocenić niebezpieczeństwo zapłonu materiałów, całkowitą wielkość uwalnianego ciepła (Total Heat Rate THR), efektywne ciepło spalania (Effective Heat of Combustion HOC), prędkość ubytku masy (Mass Loss Rates MLR), czas do zapalenia się (Time To Ignition TTI), prędkość uwalniania gazów toksycznych(np. CO).

Informacje