Komora do testów rozprzestrzeniania się płomienia EN ISO 9239-1

 • ZAPYTAJ O PRODUKT

System do badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych wg PN EN ISO 9239-1

Badanie polega na poddaniu próbki ułożonej poziomo na podkładzie z niepalnej płyty włóknisto – cementowej
działaniu zewnętrznego strumienia cieplnego, o znormalizowanym rozkładzie gęstości wzdłuż próbki, oraz płomienia inicjującego spalanie. Płomień rozprzestrzenia się wzdłuż próbki w kierunku zgodnym z malejącą gęstością strumienia cieplnego, do chwili samoistnego zgaśnięcia.

W skład stanowiska wchodzi:

 • komora stanowiska
 • promiennik gazowy
 • układ zasilania promiennika gazowego
 • układ pomiaru temperatury promiennika gazowego
 • układ do mocowania i wprowadzania próbek w strefę promieniowania
 • palnik pilotowy
 • palnik liniowy do wzorcowania stanowiska
 • układ pomiaru natężenia strumienia cieplnego na powierzchni próbek
 • fotometr
 • wielopunktowy układ pomiaru temperatury
 • skomputeryzowany układ kontrolno-pomiarowy z przetwornikiem analogowo-cyfrowym

Informacje