Mikrokalorymetr PCFC

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

Mikrokalorymetr PCFC (Pyrolysis combustion flow calorimeter)

Aparat wykorzystujący technikę pomiarów mikrokalorymetrycznych, opracowany we współpracy z Federalną Administracją Lotniczą FAA.

Metoda badań oparta jest na kalorymetrii ubytku tlenu, w której niewielka próbka ulega rozkładowi termicznemu (piroliza) w atmosferze gazu obojętnego. Następnie gazy powstałe w skutek pirolizy są utleniane w wysokotemperaturowym piecu. Piroliza przeprowadzana jest z kontrolowaną szybkością grzania.

Druga dostępna metoda umożliwia rozkład próbki w mieszaninie azot/tlen.

Aparat pozwala na szybkie oznaczanie parametrów takich jak: prędkość uwalniania ciepła właściwego (Specific Heat Release Rate), ciepło spalania (Heat of Combustion) oraz temperatura zapłonu (Ignition Temperature) już z niewielkiej ilości próbki  (1-5 mg).

Zakresy temperatur grzania od 25 do 1000°C oraz szybkości grzania od 0,4 do 4 °C/s.

W zestawie oprogramowanie pozwalające na analizę przebiegów pomiarowych za pomocą znanych modeli matematycznych.
Wyniki otrzymywane za pomocą mikrokalorymetru wykazują znakomitą korelację z danymi testów symulacji ogniowych (kalorymetr stożkowy), testami zapalności (komora UL94, wskaźnik tlenowy) oraz pomiarami ciepła spalania (bomba kalorymetryczna).

Konstrukcja aparatu oraz metoda badań jest zgodna z normą ASTM D 7309.

Informacje