Tensjometr DCAT 25

  • ZAPYTAJ O PRODUKT

Tensjometry DCAT 25 do zaawansowanych pomiarów tensjometrycznych o maksymalnym zakresie metod.
Seria DCAT 25 to w pełni zautomatyzowane tensjometry przeznaczone do badań napięć powierzchniowych/międzyfazowych w oparciu o metodę hydrodynamiczną.

Tensjometr DCAT 25 o najwyższym stopniu zaawansowania jest dostosowany do wymagających i precyzyjnych pomiarów.

Implementowane metody badawcze:
– Metoda pierścieniowa (Du Noüy)
– Metoda płytkowa (Wilhelmy) w tym z płytką cylindryczną
– Pomiar gęstości cieczy
– Pomiar gęstości ciał stałych
– Pomiar krytycznego stężenia micelizacji – CMC
– Pomiar zwilżania proszków metodą Washburna
– Pomiar dynamicznych kątów zwilżania ciał stałych
– Pomiar szybkości sedymentacji oraz penetracji
– Pomiar siły adhezji
– Pomiar ciśnienia powierzchniowego w wannach Langmuira

Aparaty serii DCAT 25 wyposażone w:
– precyzyjny układ ważenia z kompensacja elektromechaniczną oraz automatyczną kalibracją
– sterowany komputerowo system pozycjonowania naczyń próbek
– automatyczny system blokady wagi
– automatyczny system zabezpieczenia przez kolizją sondy podczas pomiaru
– oświetlaną komorę na próbki z portami dostarczania gazów oraz oparów
– moduł kontroli temperatury próbki oraz termoparę do jej pomiaru
– dotykowy panel sterowania
– zintegrowane mieszadło magnetyczne

Opcjonalne wyposażenie:
– automatyczne systemy dozowania do pomiarów CMC
– szeroki wybór sond pomiarowych oraz naczyń
– moduł do optycznych pomiarów kąta zwilżania
– wanny Langmuira

Zakresy pomiarowe:
– napięcie powierzchniowe od 0.001 do 2000 mN/m
– masa od 10 μg do 210 g; dokładność ±20 μg
– szybkość zbierania danych do 100 wartości/s
– zakres przemieszczania stolika próbek do 105 mm ; dokładność 24 nm
– zakres prędkości stolika próbek od 46 nm/s do 12 mm/s

Wysoka precyzja pomiarowa serii DCAT 25 zapewnia zgodność z wymogami szeregu norm międzynarodowych opisujące badania tensjometryczne:
ISO 6295, ISO 6889, ASTM D971, ASTM D1417, DIN EN 14210, ASTM D1331, ISO 304, DIN ISO 1409, OECD 115

Informacje
Karta katalogowa aparatów DataPhysics
PDF