Sterylizacja pomieszczeń

STERYLIZACJA NADTLENKIEM WODORU (H2O2)
Firma Bioquell wprowadziła na rynek serię generatorów nadtlenku wodoru przeznaczonych do bio-dekontaminacji skażonego sprzętu, pomieszczeń lub nawet całych budynków w ośrodkach farmaceutycznych, badawczych, militarnych i laboratoriach przy użyciu formy gazowej H2O2.
Dzięki unikalnej technologii sterylizacja pomieszczeń  i wyposażenia przebiega w sposób niezwykle efektywny. 

Producenci

Zastosowania