2 lutego 2022

Spektrofluorymetr FLS1000 dostępny jest teraz w wersji próżniowej sięgającej głębokiego nadfioletu (VUV)

FLS1000-VUV może pracować w zakresie od 120 nm.
• Możliwość zastosowania dwóch źródeł światła i dwóch detektorów
• Monochromator wzbudzający VUV i lampa D2 pokrywająca zakres 115 – 400 nm
• Próżniowy przedział próbek w celu zmaksymalizowania efektywności
• Możliwość zakupu pełnego zestawu z osprzętem próżniowym i pompą turbomolekularną
• W zestawie uchwyty do próbek stałych
• Opcja pomiarów czasowo-rozdzielczych VUV PL z lampą nF920 i elektroniką TCSPC
• Opcja kanału emisyjnego VUV z monochromatorem z trzema siatkami dyfrakcyjnymi i fotopowielaczem VUV-PMT pracującym pod próżnią
• Możliwość konfiguracji z kriostatem do pomiarów fotoluminescencyjnych VUV w warunkach kontrolowanej temperatury


Nowe impulsowe źródła promieniowania

AGILE

Pikosekundowy laser typu „supercontinuum”
• Zakres <400 nm – >2000 nm
• Częstotliwość repetycji 10 KHz – 1 MHz
• Szerokość impulsu 200 ps – 400 ps
• Zaprojektowany do spektrometru FLS1000 jako strojone źródło promieniowania do pomiarów TCSPC
• Może być używany jako jednostka wolnostojąca i jako źródło do pomiarów metodą MCS (czasy zaniku PL do ~10 μs)
• Sterowany przez oprogramowanie Fluoracle

 

HPL


Źródła impulsowe wysokiej częstotliwości
• Dostępne długości fali: 405, 445, 450, 475, 485, 510, 635, 640, 655, 670, 785, 800, 980 nm
• Szybkości repetycji do 80 MHz lub do 40 MHz (zależnie od długości fali)
• W trybie standardowym: szerokości i moce impulsów podobne do laserów EPL
• Tryb wysokiej mocy zapewnia dłuższe impulsy do 1ns i średnią mocą w zakresie 0.5 – 15mW
• Zaprojektowane do TCPSC ale mogą pracować w trybie MCS

 

VPL i VPLED


Źródła MCS o regulowanej szerokości impulsów
• Podobne do źródeł EPL i EPLED ale szerokości pulsów w zakresie 50 ns – 1 ms
• Do pracy w trybie MCS do pomiarów czasów zaniku w zakresie od ~100 ns do sekund. Wybór szerokości impulsu zależnie od charakterystyki czasowej zaniku
• Praca w trybie CW do pomiarów stacjonarnych
• Moc optyczna < 100 mW, zależnie od diody. Typowo ~40 mW dla VPL i ~1 mW dla VPLED

Zapraszamy na naszą stronę szczegółowo opisującą źródła EPL/EPLED/VPL/VPLED/HPL Źródła światła

 

Archiwum