Polityka Prywatności, informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Spectro-Lab ul. Warszawska 100/102 05-092 Łomianki

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytania dotyczące oferty firmy Spectro-Lab, przygotowywania ofert, specyfikacji technicznych i cenowych na prośbę zainteresowanych osób. Prowadzenia i realizacji umów i zamówień.

Podstawa prawna to rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Art 6 ust 1 lit f przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania oferty na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące oferty firmy Spectro-Lab oraz do prowadzenia bieżącej komunikacji, również w formie marketingu bezpośredniego.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest administrator, organy Administracji Skarbowej, organy kontrolne, które ze względu na pełnione funkcje mają prawo wglądu do dokumentacji podatkowej, firma informatyczna, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Dane będą przetwarzane maksymalnie przez 10 lat.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.