Analizator rtęci AMA 254

 • ZAPYTAJ O PRODUKT

Rtęć jest jedną z najbardziej toksycznych substancji jaką znamy. Może występować w przyrodzie w różnych postaciach, jako:

 • rtęć organiczna (dimetylo- i metylortęć)
 • rtęć nieorganiczna (sole rtęci)
 • rtęć atomowa

AMA 254 jest to spektrometr absorpcji atomowej przeznaczony do oznaczania rtęci całkowitej, niezależnie od formy jej występowania. Analizator rtęci wykorzystuje łatwość z jaką rtęć uwalnia się ze swoich związków (organicznych i nieorganicznych) przechodząc do formy atomowej. Dzięki temu oznaczanie rtęci jest proste i szybkie i nie wymaga użycia spektrometru absorpcji atomowej z przystawką do generacji wodorków. Kolejną zaletą wynikającą z owej łatwości do tworzenia chmury atomowej rtęci jest to, że do oznaczania rtęci nie musimy używać mineralizatora, gdyż proces mineralizacji pirolitycznej zachodzi wewnątrz aparatu.

Oferowany przez nas analizator rtęci AMA 254 pozwala na szybkie, dokładne i łatwe oznaczanie nawet śladów rtęci w próbkach ciekłych i stałych oraz gazowych
AMA 254 jest to dedykowany spektrometr absorpcji atomowej do oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych wykorzystujący technikę amalgamacji. Najważniejszą zaletą tego aparatu jest to, że nie wymaga wcześniejszej mineralizacji próbki. Jak jest to ważne wie każdy analityk, który próbował oznaczać rtęć w próbkach z matrycą organiczną np. w żywności, tkankach zwierzęcych czy roślinach. Pomiar rtęci przy pomocy tego aparatu składa się z trzech etapów:

 • w pierwszym etapie próbka w postaci stałej lub ciekłej (zwykle ok. 100mg lub 300μL) jest suszona a następnie spalana w strumieniu tlenu
 • w drugim etapie uwolnione pary rtęci przechodzą przez kolumnę katalityczną i zostają wyłapane przez amalgamator  (na tym etapie możliwe jest zatężanie rtęci, co ma znaczenie w przypadku matryc o małym stężeniu tego pierwiastka)
 • w trzecim etapie rtęć zostaje uwolniona z amalgamatora i zmierzona w obydwu kuwetach pomiarowych  metodą absorpcji atomowej przy długości 254 nm, a wynik jest wyświetlany na ekranie komputera.

Granica oznaczalności wynosi: 0,003 ng rtęci w oznaczanej próbce. Gazem nośnym i utleniaczem jest tlen medyczny bądź techniczny, który zapewnia lepsze parametry spalenia próbki oraz gwarantuje doskonałą powtarzalność aparatu.

Analizator rtęci AMA 254 pozwala na oznaczanie śladowych ilości rtęci w próbkach:

 • stałych – osady, ścieki, muły, gleba, żywność, tkanki roślinne i zwierzęce, szkło, drewno, polimery
 • ciekłych – woda pitna, napoje, ścieki, oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne, kwasy.
 • gazowych – powietrze, gazy spalinowe, gaz ziemny

Dostępne są dwa rodzaje kuwet niklowych (łódeczek):

 • małe – maksymalna naważka 300 mg lub 500 μL cieczy
 • duże – maksymalna naważka 700 mg lub 1000 μL cieczy

Aparat sterowany jest z zewnętrznego komputera PC z zaawansowanym oprogramowaniem (krzywe kalibracji, analiza statystyczna wyników, kontrola procesu z wyświetlaniem bieżącego sygnału) pracującym w systemie Windows®.
Cała analiza jest wykonywana automatycznie i trwa nie dłużej niż 5 minut. Oznaczanie rtęci przy użyciu naszego analizatora rtęci jest bardzo dokładne. Typowa powtarzalność mierzona współczynnikiem RSD jest poniżej 1,5%.

Informacje
 • Altec