Piknometr helowy Pycnomatic

 • ZAPYTAJ O PRODUKT

Pycnomatic, firmy Thermo Scientific, to precyzyjny, całkowicie automatyczny analizator gęstości rzeczywistej ciał litych, granulatów, proszków oraz past i cieczy o dużej lepkości.

Piknometr helowy Pycnomatic – zalety:

 • Unikalne rozwiązanie z wbudowanym modułem Peltiera znacząco redukuje czas osiągania stabilności termicznej przez próbkę, dzięki czemu zredukowany jest czas pomiaru i większa precyzja pomiaru
 • Dynamiczna stabilizacja temperatury – nie ma potrzeby powtarzania kalibracji przed kolejnymi seriami pomiarów
 • Zastosowany czujnik ciśnienia bezwzględnego gwarantuje pełną niezależność pomiarów od zewnętrznych zmian ciśnienia
 • Gaz przepuszczany jest najpierw do komory referencyjnej, a następnie do komory pomiarowej – wykluczone ryzyko zanieczyszczenia komory referencyjnej próbką
 • Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz pełna klawiatura alfanumeryczna gwarantują szybkie i wygodne sterowanie aparatem

Piknometr helowy Pycnomatic, Pycnomatic ATC EVO – charakterystyka techniczna:

 • Pięć komór pomiarowych: 20, 40, 60 cm3 (standardowe) oraz 4 i 100 cm3 (opcjonalne)
 • Zakres temperatury pracy 14 – 40ºC
 • Precyzja kontroli temperatury: ± 0.01ºC
 • Powtarzalność: lepsza niż ± 0.01% (na suchych próbkach)
 • Dokładność: lepsza niż ± 0.01% (na suchych próbkach)

Informacje
 • Thermo Scientific