Powierzchnia właściwa i rozkład porów

Prezentujemy analizatory powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów różnych materiałów stałych, takich jak proszki, włókna, membrany, podłoża i formy, poprzez adsorpcję gazu i intruzję rtęci.

Oferujemy szeroki wybór urządzeń do pomiaru wielkości porów w zakresie od ułamków nanometrów do kilkuset mikrometrów

Producenci
  • Microtrac Retsch GmbH
Produkty