Przenośne spektrometry XRF i LIBS

Niton – przenośne analizatory zawartości pierwiastków metodą XRF i LIBS

Zastosowania:

Metale:
– produkcja i przetwórstwo metali – potwierdzenie tożsamości i jakości stopów
– recykling – identyfikacja i weryfikacja materiałów
– energetyka, przemysł petrochemiczny i chemiczny, maszynowy, lotniczy – pozytywna weryfikacja rodzaju i jakości komponentów metalowych

Górnictwo i mineralogia:
– analiza geochemiczna: identyfikacja skał, rud, minerałów

Bezpieczeństwo środowiskowe i produktów konsumenckich:
– skażenie gleb pierwiastkami szkodliwymi
– kontrola zawartości pierwiastków w surowcach i wyrobach pod kątem RoHS (dyrektywa UE ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji, m.in. Pb, Hg, Cd, Cr)
– weryfikacja komponentów elektronicznych

Archeometria:
– nieniszcząca identyfikacja materiałów do celów konserwacji dzieł sztuki
– potwierdzanie autentyczności artefaktów
– analiza geochemiczna na stanowiskach archeologicznych

Producenci
  • Thermo Scientific
Produkty