Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF)

Spektrometry XRF firmy Thermo Scientific z dyspersją energii (EDXRF) wykorzystują metodę fluorescencji rentgenowskiej do analizy składu pierwiastkowego różnego rodzaju materiałów ciekłych i stałych. To sprzęt wyróżniający się precyzją oraz prostym i szybkim przygotowaniem próbek. Dzięki ich wykorzystaniu możliwa jest analiza wielu pierwiastków – od berylu aż po uran. Wspierane są przez unikalne oprogramowanie Uniquant do precyzyjnej analizy ilościowej bezwzorcowej.

Producenci
  • Thermo Scientific
Produkty