Spektroskopia Ramana

 

Spektroskopia Ramana, pozwala na uzyskanie unikalnego widma, charakterystycznego dla rodzaju badanego materiału. Używa się jej powszechnie np. w chemii, farmacji oraz w sektorze medycznym, do identyfikacji składu i związków. Przykładowe zastosowania to: badania minerałów i kamieni szlachetnych, identyfikacja materiałów stałych, diagnostyka i farmacja, półprzewodniki.

 

Do tej pory w ofercie firmy Avantes znajdowały się spektrometry z wbudowanym laserem. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów firma opracowała nowe, gotowe zestawy pomiarowe przeznaczone do aplikacji Ramana, które pozwalają na kompleksową analizę i umożliwiają m.in.:

 

– Pomiar sygnału
– Wizualizację 2D oraz 3D
– Przeglądanie bibliotek
– Archiwizację bibliotek widm
– Drukowanie na profesjonalnych szablonach
– Konwersję wielu znanych formatów

 

Zestawy firmy Avantes świetnie sprawdzają się przy pomiarach proszków oraz ciecz. Do pomiarów silnych sygnałów (alkohole, związki aromatyczne) polecany jest zestaw Ava-Raman-A. Do słabszych sygnałów (tam gdzie czas integracji wynosi powyżej 5 sekund), rekomendowany jest spektrometr z chłodzeniem termo-elektrycznym (TEC). Taki spektrometr znajduje się w zestawie Ava-Raman-B. W przypadku bardzo słabych sygnałów (często połączonych z emisją fluorescencji) polecany jest zestaw Ava-Raman-D. Odznacza się on bardzo dużą czułością w zakresie NIR oraz znakomitym stosunkiem sygnału do szumu.

 

Każdy zestaw składa się z:
Źródła wzbudzenia
Jako wzbudzenie, każdy zestaw wykorzystuje urządzenie AvaLaser785 (w zestawie znajdują się także okulary ochronne), który zintegrowany jest z sondą światłowodową. Zarówno laser jak i sonda zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby pomiarów Ramana.
Detektora
Do detekcji sygnału w zestawach wykorzystywane są najlepsze i najbardziej czułe spektrometry, firmy Avantes. W zależności od rodzaju zestawu pochodzą one z linii StarLine lub SensLine i są specjalnie konfigurowane na potrzeby aplikacji.
Oprogramowania do analizy
AvaSoft-Raman: podstawowe rozszerzenie oprogramowania AvaSoft do akwizycji widma Ramana
Panorama-Light: wysokiej jakości program do ewaluacji danych spektroskopowych

 

Producenci
  • Avantes
Produkty