Źródła światła

Dla aplikacji i pomiarów takich jak np. absorbancja, transmisja, reflektancja, konieczne jest posiadanie źródła światła. Avantes oferuje szeroki wybór tych elementów, w zależności od potrzeb oraz rodzaju pomiarów. Zestawienie oraz opisy tych produktów znajdują się poniżej.

Aplikacja Zakres
Spektralny
Typ Działanie Źródło światła
Kolor / VIS / NIR 360-2500 nm Wolframowo-halogenowa Ciągłe AvaLight-HAL(-S)-MINI
DUV 190-400 nm Deuterowa Ciągłe AvaLight-D-S-DUV
UV 215-400 nm Deuterowa Ciągłe AvaLight-D-S
UV/VIS/NIR odb./abs. 215-2500 nm Deuterowo-halogenowa Ciągłe AvaLight-DH-S-(BAL)
UV/VIS/NIR abs. 200-2500 nm Deuterowo-halogenowa Ciągłe AvaLight-DHc
UV/VIS 200-1000 nm Ksenonowa Pulsacyjne AvaLight-XE
Fluorescencja Wiele długości fal Diody LED Ciągłe AvaLight-LED
Kalibracja długości fali 253-1704 nm Rtęciowo-argonowa
Neonowo-argonowa
Ciągłe AvaLight-CAL
200-700 nm Cynkowo-kadmowa Ciągłe AvaLight-CAL-CAD/Zinc
Kalibracja natężenia
promieniowania (irradiancji)
360-2500nm Wolframowo-halogenowa Ciągłe AvaLight-HAL-CAL-MINI
200-1100nm Deuterowo-halogenowa Ciągłe AvaLight-DH-(BAL)-CAL
Kalibracja natężenia promieniowania
na jednostkę kąta bryłowego (radiancji)
360-2500nm Wolframowo-halogenowa Ciągłe AvaSphere-50-LS-HAL-CAL
Producenci
  • Avantes
Produkty