Analizatory termograwimetryczne (TGA, SDT)

Analizator termograwimetryczny (TGA) mierzy zmiany masy (ubytek lub przyrost) oraz szybkość tej zmiany w funkcji temperatury i czasu, w kontrolowanej atmosferze gazowej.

TGA dostarcza informacji na temat termicznej i oksydacyjnej stabilności materiału, zawartości wilgoci i lotnych związków, składu kompozytów, mieszanin, kinetyki rozkładu, szacunkowego czasu życia produktu oraz wpływu atmosfery reaktywnej lub korozyjnej na dany materiał. Oprócz tego dane termograwimetryczne mają kluczowe znaczenie dla ustalenia właściwych limitów temperaturowych w badaniu DSC (powyżej temperatury dekompozycji próbki, DSC nie przynosi żadnych użytecznych informacji).

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszą na świecie linią analizatorów termograwimetrycznych: Discovery TGA 55, TGA 550 i TGA 5500. Odkryj zaawansowane rozwiązania technologiczne i dbałość o szczegóły, które zapewnią najwyższą jakość analiz. Pionowa konstrukcja wagi zintegrowana z poziomym usuwaniem gazu, zapewnia wiodącą w branży czułość i rozdzielczość oraz optymalne interakcje próbka-atmosfera.

Zaawansowane opcje takie jak Hi-Res™ i MTGA™ zapewniają głębszy wgląd we właściwości badanego materiału.
TA Instruments oferuje innowacyjny, bardzo dynamiczny piec ogrzewany lampami IR, który zapewnia bardzo szybkie grzanie i chłodzenie, technologie zamykania szalek i automatycznego ich otwierania tuż przed analizą, wagę Tru-Mass™ zapewniającą najwyższą czułość wagową i najniższy dryft. Dodatkowo zaawansowany moduł dozowania gazów (GDM) zapewnia możliwość podłączenia maksymalnie 4 gazów i łatwego przełączania ich z poziomu oprogramowania. Aparaty Discovery TGA wyróżniają też unikalne rozwiązania w analizach EGA – czyli sprzężonych analiz TGA-FTIR, TGA-MS, TGA-FTIR-MS, TGA-GC/GC-MS zapewniające unikalną kontrolę temperatury połączeń i linii transferowych oraz brak efektów pamięciowych.

 

Aparaty TGA Serii Discovery są zgodne min. z następującymi normami:
E1868 – Standard Test Method for Loss-On-Drying by Thermogravimetry.
E2008 – Standard Test Method for Volatility Rate by Thermogravimetry.
D6375 – Standard Test Method for Evaporation Loss of Lubricating Oils by Thermogravimetric Analysis (TGA) Noack Method.
E1131 – Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry.

Producenci

Produkty