Mikrokalorymetry

Mikrokalorymetry izotermiczne TAM
TAM (Thermal Activity Monitor) to wysokiej rozdzielczości metoda monitorowania w czasie rzeczywistym ciepło reakcji chemicznych, biologicznych i fizycznych zachodzących w próbce. Monitorowanie przepływu ciepła w czasie pozwala scharakteryzować ciepło procesów, które mogą zachodzić w próbce w ciągu minut, godzin, dni, tygodni lub lat. Próbki można badać w warunkach ściśle określonych przez użytkownika tj. temperatury, atmosfery gazowej, a także składu reagentów.

 

Mikrokalorymetry DSC i ITC
Izotermiczna kalorymetria miareczkowa (ITC) i różnicowa mikrokalorymetria skaningowa (DSC) to techniki analityczne badania biomolekuł umożliwiające dogłębną charakterystykę wiązań molekularnych i stabilności strukturalnej. Termodynamiczne sygnatury wiązania ujawniają nie tylko siłę wiązania, ale także określone lub niespecyficzne siły napędowe. Profile stabilności strukturalnej z DSC pozwalają zaobserwować mocne i słabe strony struktury wyższego rzędu oraz definiują zachowanie poszczególnych domen i ich interakcje. Urządzenia TA Instruments Nano ITC i Nano DSC zapewniają wydajność, niezawodność i łatwość obsługi niezbędne w najbardziej wymagających zastosowaniach w badaniu leków, oddziaływaniach białko-białko, charakteryzowaniu strukturalnym oraz funkcjonalnym i wielu innych.

Producenci

Produkty