Przewodnictwo cieplne i dyfuzyjność cieplna

Przewodność cieplna jest miarą zdolności materiału do przenoszenia ciepła, a dyfuzyjność cieplna mierzy szybkość wymiany ciepła. W połączeniu z ciepłem właściwym te pomiary właściwości termofizycznych dostarczają wyczerpujących informacji na temat zdolności materiału do magazynowania i przenoszenia ciepła. Precyzyjny i dokładny pomiar właściwości wymiany ciepła ma kluczowe znaczenie w przypadku materiałów, które mają zapewniać izolację, przewodzić lub po prostu wytrzymywać zmiany temperatury.

Właściwości termofizyczne, takie jak przewodnictwo cieplne, dyfuzyjność i ciepło właściwe można określić za pomocą aparatów do pomiaru przepływu ciepła i analizatorów wykorzystujących impuls lasera (lub błysk światła). Przewodnictwo cieplne materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych, które obejmują polimery, kompozyty, ceramikę i materiały ogniotrwałe, mierzy się zazwyczaj za pomocą aparatów do pomiaru przepływu ciepła. Analizatory laserowe i błyskowe mogą być wykorzystywane do określania wszystkich trzech właściwości termofizycznych różnorodnych materiałów w szerokim zakresie warunków testowych z najwyższą dokładnością. Pomiary magazynowania i transferu energii cieplnej są pomocna na wszystkich etapach doboru materiałów i projektowania produktów przez  kompleksowe modelowanie wymiany ciepła i zapewnienie kluczowych informacji na temat składu, czystości, struktury i właściwości użytkowych materiału.

TA Instruments zapewnia najszerszą i wszechstronną gamę przyrządów do precyzyjnego i dokładnego pomiaru właściwości związanych z wymianą ciepła dla szerokiego zakresu typów materiałów i temperatur. Aparaty do pomiaru przypływu ciepła TA Instruments, w tym DTC 300 i aparaty serii FOX, zapewniają bezpośredni pomiar przewodnictwa cieplnego materiałów o niskim i średnim przewodnictwie zgodnie z metodami norm ASTM, ISO i EN. Przyrządy Discovery Flash Diffusivity są przeznaczone do pomiaru dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego w materiałach o średnim i wysokim przewodnictwie w zakresie temperatur od -150°C do 2800°C. Zróżnicowana linia aparatów do pomiaru przepływu ciepła i laserowych analizatorów impulsowych firmy TA Instruments została zaprojektowana tak, aby spełniać a nawet przekraczać oczekiwania użytkowników w zakresie testowania dowolnego materiału w dowolnej temperaturze.

Producenci

Produkty