Analizatory impulsowe laserowe i ksenonowe (LFA)

Błysk światła lub lasera to technika pomiarowa stosowana do określenia dyfuzyjności cieplnej, przewodnictwo cieplnej i ciepła właściwego materiałów. Pomiary impulsowe są kluczowe do scharakteryzowania właściwości przenoszenia i przechowywania ciepła różnych materiałów, niezależnie od tego, czy badana próbka ma zapewniać izolację, przewodzić, czy po prostu wytrzymywać zmiany temperatury. Pomiary właściwości związanych z wymianą ciepła są często wykorzystywane do modelowania transportu ciepła przez system, ale odzwierciedlają także skład i strukturę materiału, przekazując także ważne informacje na ten temat oraz pozwalają na określenie cech użytkowych takich jak tolerancja szoków termicznych. Błysk świetlny/laserowy to najskuteczniejsza metoda pomiaru dyfuzyjności cieplnej w szerokim zakresie temperatur, umożliwiająca nieniszczące badania materiałów i dająca dokładne, powtarzalne wyniki.

Przyrządy impulsowe ksenonowe i laserowe mierzą dyfuzyjność cieplną lub prędkość przenikania ciepła przez materiał, dostarczając impuls energii cieplnej po jednej stronie próbki i mierząc czas i wzrost temperatury po drugiej stronie w wyniku pochłonięcia tej energii. Powstały termogram można następnie wykorzystać do określenia przewodnictwa cieplnego i ciepła właściwego. Dostarczana energia jest generowana za pomocą zastosowanych w urządzeniach TA Discovery Flash specjalnych wysokoenergetycznych źródeł impulsów laserowych lub ksenonowych, a wynikający z tego wzrost temperatury jest mierzony za pomocą unikalnego detektora kontaktowego PIN lub bezdotykowego detektora podczerwieni. Wybór najlepszego źródła i detektora do danego zastosowania zależy od wielu zmiennych, w tym morfologii próbki, wymiarów (dł., szer., gr.), oczekiwanego przewodnictwa cieplnego i zakresu temperatur pomiaru.

Linia produktów Discovery Flash firmy TA Instruments zapewnia najbardziej atrakcyjną gamę nastołowych i wolnostojących analizatorów dyfuzyjności typu flash. Możliwości pomiarowe w najszerszym zakresie temperatur od -175°C do 2800°C oraz wiele opcji źródeł i detektorów zapewniają prawdziwe pomiary bez konieczności ekstrapolacji. Różnorodne uchwyty i uchwyty na próbki umożliwiają analizę szerokiej gamy form materiałów, takich jak ciecze, pasty i proszki, a także pomiary „w płaszczyźnie” cienkich warstw, analizę „przez płaszczyznę” grubych próbek i metali w trakcie ich przejścia przez temperaturę topnienia. Każdy system zawiera wielopozycyjny autosampler, który nie tylko zapewnia kilkukrotny wzrost wydajności, ale także znaczny wzrost dokładności wyników pomiarów ciepła właściwego. Unikalna technologia pomiarów impulsowych firmy TA Instruments w połączeniu z pełnym mapowaniem impulsów czasowych, precyzyjną optyką i najnowszymi modelami analizy danych sprawia, że platforma Discovery Flash jest najbardziej wszechstronnym, dokładnym i precyzyjnym systemem pomiarów LFA.

Producenci

Produkty