Reometry

Reologia to badanie płynięcia i odkształceń materiałów pod wpływem siły zewnętrznej lub naprężenia. Pomiary reologiczne dostarczają informacji potrzebnych do skutecznego przetwarzania materiałów, optymalizacji produktu, uzyskania wglądu w złożone mikrostruktury i opracowania nowych materiałów.

Reometry to precyzyjne przyrządy mierzące płynięcie i odkształcenie poprzez przyłożenie siły do ​​próbki i pomiar powstałego naprężenia lub odkształcenia, co pozwala na pomiar lepkości i modułów. Za pomocą reometru pomiary lepkości wykraczają daleko poza ograniczenia tradycyjnego wiskozymetru, charakteryzując zachowania nienewtonowskie, takie jak rozcieńczanie ścinaniem, tiksotropia i granica plastyczności złożonych płynów (tj. emulsje, zawiesiny, farby, tusze, powłoki, zawiesiny). Reologia oscylacyjna mierzy lepkosprężystość (moduł magazynowania, moduł stratności, delta tg) materiałów, od płynów o niskiej lepkości po sztywne ciała stałe w trybie DMA (dynamicznej analizy mechanicznej).

Firma TA Instruments oferuje najszerszą gamę urządzeń do pomiarów reologicznych. Reometry serii  Discovery Hybrid Rheometer stanowią najbardziej uniwersalną platformę pomiarową, a ARES-G2 to unikalny, najbardziej zaawansowany reometr rotacyjny do prac badawczych i przy opracowywaniu nowych materiałów. Obie platformy zapewniają pełny wybór akcesoriów pomiarowych wspomaganych technologią SmartSwap™ zapewniającą możliwość łatwej zmiany konfiguracji pomiarowych z automatycznym dostosowaniem systemu

Producenci

Produkty