WZORCOWANIE

Laboratorium Wzorcujące Spectro-Lab świadczy wyjazdowo usługi wzorcowania komór klimatycznych oraz termostatycznych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer AP 192, potwierdzającą spełnienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytowany zakres wzorcowania dla temperatury wynosi od -70 oC do 180 oC, a wilgotności względnej od 20 % do 98 % rh w zakresie temperatur od 20 oC do 90 oC.

Oferujemy możliwość wyboru metody wzorcowania, tj. wzorcowanie w odniesieniu do całego obszaru roboczego komór, tzw. rozkład temperatury i wilgotności względnej, lub wzorcowanie w dowolnie wybranym punkcie lub punktach obszaru roboczego, zarówno dla komory pustej jak i z typowym wsadem.

Naszym stałym Klientom gwarantujemy preferencyjne warunki.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres mailowy: laboratorium@spectro-lab.pl

Informacje dot. zakresu akredytacji Laboratorium dostępne są na stronie PCA pod adresem:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20192,podmiot.html