Spektrometry bliskiej podczerwieni (FT-NIR)

Producenci
  • Thermo Scientific
  • Avantes
Zastosowania