Powierzchnia właściwa i rozkład porów

Producenci
  • Microtrac Retsch GmbH
Zastosowania