UV-Vis

Firma Spectro-Lab oferuje szeroki wybór spektrofotometrów UV-Vis, przeznaczonych do celów edukacyjnych oraz do wykonywania bardzo precyzyjnych pomiarów. W ofercie przedstawiamy spektrofotometry jedno- i dwuwiązkowe ze stałą bądź zmienną szczeliną spektralną. Aparaty wyposażone są w szeroki zakres akcesoriów m.in. 7, 8-pozycyjne zmieniacze prób, różnorodne uchwyty do kuwet i do probówek, 8-pozycyjny liniowy zmieniacz z termostatowaniem za pomocą efektu Peltier’a oraz sferę całkującą. Dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego oferujemy również przystawkę CVC do automatycznej walidacji aparatu bądź lampę rtęciową do sprawdzenia długości fali. Spektrofotometry UV-Vis umożliwiają dokonywanie pomiarów ilościowych, kinetycznych, punktowych oraz wykonywanie widma w całym zakresie spektralnym.

Producenci
  • Thermo Scientific
Zastosowania