Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to bezdotykowa technika optyczna 2D i 3D (od jednej do szesnastu kamer, mierzących w czasie rzeczywistym, w jednym układzie współrzędnych) do pomiaru odkształcenia, przemieszczeń, wibracji i naprężeń itp. Zmiany te obserwowane są poprzez działanie siły, zmiany temperatury, wilgotności, ciśnienia czy innych czynników wpływających bezpośrednio na badany obiekt, próbkę. Technika ta może być stosowana w wielu testach, w tym rozciąganiu, skręcaniu, gięciu i obciążeniu kombinowanym zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych. Jest to świetne uzupełnienie badań właściwości materiałów, gdzie można szczegółowo obserwować skutki oddziaływania na badany obiekt. System wyłapuje przemieszczenia już na poziomie mniejszy jak pojedyncze mikrometry, co pozwala na badanie zarówno próbek metalowych, skalnych, kompozytowych jak i delikatnych materiałów biologicznych. Metoda pozwala na badanie obszarów od 0,3mm x 0,3mm do 6m x 6m. To wszystko jest możliwe poprzez łatwa wymianę obiektywów, dopasowując się do badanej próbki, w tym i podłączenia kamer, do dedykowanego mikroskopu Leica. Uzyskane wyniki są łatwo porównywalne z wynikami MES lub tensometrami. Sama kalibracja to wykonanie zaledwie kilku zdjęć płytki kalibracyjnej, przez system, co odbywa się w pełni automatyczne, a operator ma z miejsca czytelną informację o parametrach jakie uzyskał.

Najważniejsze cechy:
• Wyświetlanie przemieszczeń i odkształceń w czasie rzeczywistym na obrazie na żywo
• Możliwość wprowadzanie sygnałów poprzez wejście analogowe – Pozwala to na pełną korelację zmierzonych przemieszczeń do czynników na to wpływających jak siła, temperatura, ciśnienie, wilgotność i inne.
• Trzy stopnie zaawansowania systemu:
– Jedna kamera – pomiar 2D
– od dwóch do szesnastu kamer – pomiar 3D jednej płaszczyzny
– od dwóch do szesnastu kamer – pomiar 3D dwóch i więcej płaszczyzn w jednym układzie współrzędnych, jak i pełny pomiar 360 stopni.
• Powierzchnia pomiarowa 0,3 mm x 0,3 mm do 6 m x 6 m
• Szybka i łatwa automatyczna procedura kalibracji (system wykonuje automatycznie zdjęcia dla tablicy kalibracyjnej ustawianej pod zmiennym kątem. Minimalna ilość zdjęć to 3, a zalecana średnia to 8, przy czym jedno zdjęcie robi się przez kilka sekund).
• Informacje zwrotne online na temat dokładności i jakości
• Wszystkie dane, wraz z informacjami o błędach pomiarowych dla każdego punktu pomiarowego osobno.
• Pełny dostęp do danych przy użyciu otwartego formatu danych
• Synchroniczny zapis danych analogowych
• Rozszerzony eksport do oprogramowania MES w celu porównania
• Szybkie kamery do 1 000 000 klatek na sekundę
• Pełny dostęp do treningowej platformy online, gdzie znajdują się i pełne opisy jak i filmy ukazujące krok po kroku pomiar.

    Producenci

    Produkty