Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to bezdotykowa technika optyczna 2D i 3D (od jednej do szesnastu kamer, mierzących w czasie rzeczywistym, w jednym układzie współrzędnych) do pomiaru odkształcenia, przemieszczeń, wibracji i naprężeń itp. Deformacja materiału zwykle wywołana jest poprzez działanie siły, zmiany temperatury, wilgotności, ciśnienia czy innych czynników wpływających bezpośrednio na badany obiekt. Technika ta może być stosowana w wielu testach: rozciąganiu, skręcaniu, gięciu i obciążeniu kombinowanym zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych. Technika DIC staje się jedną z najważniejszych metod badań właściwości materiałów, gdzie można szczegółowo obserwować skutki oddziaływania na badany obiekt. System wyłapuje przemieszczenia już na poziomie mniejszy jak pojedyncze mikrometry, co pozwala na badanie zarówno próbek metalowych, skalnych, kompozytowych jak i delikatnych materiałów biologicznych. Metoda pozwala na badanie obszarów od 0,1mm x 0,1mm do 10m x 10m. Tak duży zakres pomiarowy jest możliwy poprzez wymienną optykę (obiektywy, mikroskop stereoskopowy) dzięki temu łatwo można dostosować wielkość pola widzenia kamer do wielkości badanego obiektu. Uzyskane wyniki są łatwo porównywalne z wynikami modeli numerycznych. Oferowane przez nas systemy DIC posiadają wysoką rozdzielczość pomiarową dzięki czemu możemy zastąpić pomiary wykonywane za pomocą tensometrów i ekstensometrów naszą techniką optyczną.

Sama kalibracja to wykonanie zaledwie kilku zdjęć płytki kalibracyjnej, przez system, co odbywa się w pełni automatyczne, a operator ma z miejsca czytelną informację o parametrach jakie uzyskał.

Najważniejsze cechy:
• Wyświetlanie przemieszczeń i odkształceń w czasie rzeczywistym na obrazie na żywo
• Możliwość wprowadzanie sygnałów poprzez wejście analogowe – Pozwala to na pełną korelację zmierzonych przemieszczeń do czynników na to wpływających jak siła, temperatura, ciśnienie, wilgotność i inne.
• Trzy stopnie zaawansowania systemu:
– Jedna kamera – pomiar 2D
– od dwóch do szesnastu kamer – pomiar 3D jednej płaszczyzny
– od dwóch do szesnastu kamer – pomiar 3D dwóch i więcej płaszczyzn w jednym układzie współrzędnych, jak i pełny pomiar obiektów cylindrycznych lub sferycznych 360 stopni.
• Powierzchnia pomiarowa 0,3 mm x 0,3 mm do 10 x 10 m
• Szybka i łatwa automatyczna procedura kalibracji (system wykonuje automatycznie zdjęcia dla tablicy kalibracyjnej ustawianej pod zmiennym kątem. Czas kalibracji systemu to 20s.

 • Informacje zwrotne online na temat dokładności i jakości kalibracji wraz z informacją o wielkości błędu pomiarowego oraz jego źródłach.
  • Wszystkie dane, wraz z informacjami o błędach pomiarowych dla każdego punktu pomiarowego osobno.
  • Pełny dostęp do danych przy użyciu otwartego formatu danych (dane zapisywane są w pliku HDF5).
  • Synchroniczny zapis danych analogowych
  • Rozszerzony eksport do oprogramowania MES.
  • Szybkie kamery do 1 000 000 klatek na sekundę
  • Pełny dostęp do treningowej platformy online – Dantec eLearning Platorm – dla wszystkich użytkowników systemów. Platforma zawiera kurs z zakresu DIC (teoria i praktyka), oprogramowanie, przykładowe dane badawcze, instrukcje obsługi hardware i software, najnowsze aktualizacje, darmowe skrypty obliczeniowe z modułami do poszczególnych typów testów, filmy instruktażowe, seminaria, podręczniki i wiele innych materiałów szkoleniowych.
  Producenci

  Produkty