Laserowa szerografia NDT

Shearografia laserowa jest optyczną techniką badań nieniszczących (NDT) stosowaną do ujawniania defektów pod powierzchnią np. w kompozytach.

Technika ta działa poprzez przyłożenie obciążenia za pomocą wzbudzenia termicznego, próżniowo-częściowego, próżniowo-atmosferycznego lub wibracyjno-mechanicznego do struktury, gdzie następnie laserowy czujnik szerografu (taki jak FlawExplorer lub FlawScout) może obserwować (minimalne) zginanie powierzchni. Wynika to z tego, że wszelkie defekty wewnątrz struktury, są „wynoszone” na powierzchnię. To świetna metoda pozwalająca w krótkim czasie, na przebadanie dużych powierzchni. A doświadczony operator widząc samą powierzchnię i kształt defektu, będzie już widział co jest uszkodzone.

    Producenci

    Produkty